Utomhusplan

Har du gått i gamle tråkk i skogen? Det er stier som er laget av dyr og mennesker fordi de er naturlige baner mellom her og der. Og det er ikke nødvendigvis den korteste veien som er den beste. Kanskje det er en sving på veien fordi det er … bedre å gå akkurat der?

På Lillo Gård skal barna løpe fritt mellom skolegården, utearealene, Akerselva, barnehagen og parken. Alt henger sammen. Her blir det mye å oppdage og utforske – det blir som et eventyr for de små.

Ned mot parken og Akerselva skal Lunden ligge. Litt mer tilbaketrukket og skjermet fra det yrende livet på Torget. Lunden skal være et roligere område, med romslige leiligheter. Her er det ro, fred og god komfort. Du kan se ned på de store trærne ved Akerselva. Eller skimte Holmenkollen der borte.

Rundt boligene og gården skal gresset spire og trærne rasle igjen. Her skal små veier slynge seg mellom folk og hus. Her skal lekeapparater og benker invitere til en stopp i det grønne, og her skal små veier ligge fordi de ligger best akkurat der.

 

Utomhusplan Lillo Gård