Historien om Lillo Gård

Det er funnet økser og andre kulturminner som forteller om bosetninger fra steinalderen i området der Lillo Gård ligger. Selve navnet er fra jernalderen, og er blant de aller eldste gårdsnavnene i Oslo-området. O betyr elv, og det er Akerselva som har gitt navn til urgården. I vikingtiden økte befolkningen, og nye gårder kom i utkanten av Lillo. Funn av gravhauger og jernredskaper på begge sider av Akerselva tyder på stor aktivitet.

Når vi kommer til middelalderen dukker O-gårdene opp i skriftlige kilder. Audun Hugleiksson Hestakorn var en av Norges mektigste menn, og han byttet bort O østre med en annen gård. I flere hundre år var det Hovedøya kloster som eide O-gårdene. Sannsynligvis la svartedauden O vestre øde. Kanskje ble de to gårdene slått sammen igjen, for i 1568 får Thomas Lassesson disponere O fritt og uten avgift, på ordre fra kongen.

LILLO-GARD-hestekjerrer

I 1615 hører vi for første gang om gården Lillo. Økt behov for tømmer gjorde gårdene langs Akerselva med alle sine fossefall svært attraktive, og Lillo hadde rettigheter på fossefall. Flere investorer eide gården fram til 1700-tallet, da Christian Anker overtok den. Han var allerede en av Norges rikeste handelsmenn, og Lillo fikk et stort våningshus som ble brukt som lysthus for byens velstående og mektige familier.

Enken Karen Anker solgte gården til Ole Nilssøn da Ankers slektning Inger Maria giftet seg med Ole Nilssøns sønn Ole Olsen Lilloe på slutten av 1700-tallet. I over hundre år regjerte de og deres etterkommere Lillo som selveiende bønder. I denne perioden ble store deler av jorda solgt unna til den voksende industrien i Nydalen. Bedrifter som Nydalens Compagnie og Christiania Spigerverk etablerte seg på Lillos grunn.

Da siste generasjon i familien Lilloe døde barnløs kjøpte Jacob Carlsen gården. Han slo seg opp på storfedrift, grønnsaksproduksjon og transport for industrien i området. Gjennom tre generasjoner vokste Oslo rundt og forbi Lillo, og selv om det ble drevet jordbruksproduksjon her fram til 1980 måtte de til slutt kaste inn håndkle, og Nycomed overtok Lillo. De brukte den blant annet til representasjonsoppdrag fram til 2014, da de nåværende eierne overtok. I dag ligger gården som en liten grønn oase mellom boliger og industri langs Akerselva, og endelig skal det bo mennesker igjen på Lillo Gård.