Fremdrift

Bygg A, B, C, D og E er under bygging. Følg fremdriften på byggeplassen her.

15. april 2016

15. april 2016

 

byggetomta 30.mars2016

30. mars 2016: Bygg A og E

 

byggetomta 30.mars2016

30. mars 2016: To etasjer er på plass

 

22. februar 2016: Kjelleren til bygg A og E får tak og vegger

22. februar 2016: Kjelleren til bygg A og E får tak og vegger